Stowarzyszenie im. Stanisława Staszica

Opublikowano: 02.03.2016

OGŁOSZENIE O NABORZE

PODKARPACKA AGENCJA

KONSULTINGOWO-DORADCZA SP. Z O. O.

 

 

OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW DO PROJEKTU

,,Twoja szansa na przedsiębiorczość”

Projekt adresowany jest do osób fizycznych, które zamieszkują  w rozumieniu KC w woj. świętokrzyskim w powiatach  skarżyskim, starachowickim, koneckim, kieleckim, kieleckim grodzkim, nieposiadających zatrudnienia w wieku powyżej 29 roku życia zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym, lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

Uczestnikami projektu mogą być osoby:

- poszukujące pracy (pozostające bez zatrudnienia) i bierne zawodowo, znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

• kobiety,

• osoby po 50 r. życia,

• z niepełnosprawnościami,

• długotrwale bezrobotne,

• niskowykwalifikowane,

lub

- odchodzące z rolnictwa zarejestrowane jako bezrobotne oraz członkowie ich rodzin zarejestrowani jako bezrobotni, pod warunkiem, że należą do osób znajdujących się w szczególnej  sytuacji na rynku pracy (kobiety, osoby po 50 roku życia, z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotni, niskowykwalifikowani), a ich gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 ha przeliczeniowych.

Proces rekrutacji rozpocznie się

od 14.03.2016 r. i trwać będzie do 25.03.2016 r.

Dokumenty rekrutacyjne można złożyć:

- osobiście w Biurach Projektu (wraz z dowodem osobistym);

- za pośrednictwem poczty (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) lub kuriera, na adres: 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Fałata 18;

- e-mailowo (kandydat przesyła wypełniony formularz rekrutacyjny na wskazany na stronie internetowej projektu adres i w ciągu 3 dni musi się zgłosić osobiście do jednego z biur projektu celem złożenia podpisów i dostarczenia oryginałów wymaganych zaświadczeń, nie później jednak jak w ostatnim dniu naboru).

Biura Projektu:

Skarżysko-Kamienna

ul. Fałata 18

 

poniedziałek - piątek

w godz. 8.00-14.00

tel: 798-213-944

Kielce

ul. Wesoła 51 pokój 201

(skrzydło B II piętro)

poniedziałek – piątek

w godz. 8.00-16.00

tel: 516 019 606

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

Strona internetowa: www.tsp.pakd.pl oraz www.staszic.skar.pl

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny, osobisty bądź e-mailowy.

 

 

 

 

Publikacja "Dobry pomysł" - do pobrania


 

 

 

„Wiedza- działanie- sukces”- warsztat 4

15 listopada odbyło się  kolejne spotkanie z lokalnymi liderami/ animatorami ekonomii społecznej w ramach projektu „Dobry pomysł” dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Tym razem głównym celem warsztatów było dokonanie analizy SWOT ekonomii społecznej w powiecie skarżyskim.
Zapraszamy do zapoznania się z wypracowanymi podczas warsztatu efektami prac zespołu roboczego (analiza SWOT w załączeniu).

Jak zwykle, czekamy również na Państwa sugestie/ uzupełnienie istniejącej analizy o Państwa uwagi pod adresem e- mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub osobiście w siedzibie Centrum Integracji Społecznej, ul. B. Prusa 3a. Będą one niezwykle cenne przy konstruowaniu Skarżyskiego Modelu Ekonomii Społecznej, który stanowi ramy współpracy w zakresie budowania ekonomii społecznej na terenie powiatu.

Równocześnie informujemy, że ostatni już warsztat w ramach projektu „Dobry pomysł” odbędzie się
5 grudnia 2012 r. o godz. 15.00. Serdecznie zapraszamy.

 

Agnieszka Perkowska

Analiza SWOT - do pobrania (pdf)

 

„Wiedza- działanie- sukces”:  warsztat 3.

8 października odbyło się kolejne z cyklu warsztatów „Wiedza- działanie- sukces” w ramach projektu
„Dobry pomysł” dofinansowanego z PO FIO. W czasie spotkania wskazano 6  niezbędnych elementów Skarżyskiego Modelu Ekonomii Społecznej, które należy doprecyzować i rozwinąć, a które mają na celu tworzenie podmiotów ekonomii społecznej na terenie naszego powiatu, a mianowicie:

 1. 1. INFORMACJA

INFORMACJA

PRZEPŁYW

DOSTĘP

AKTUALNOŚĆ

 

 

Zrodził się pomysł  stworzenia strony WWW, która zawierałaby:

 • kluczowe, aktualne informacje dot. podejmowanych działań;
 • bazę danych- informator;
 • przekierowanie na strony poszczególnych członków partnerstwa;
 • zakładkę: MAM/ ODDAM/ POTRZEBUJĘ

 1. 2. PARTERSTWO NA RZECZ EKONOMII SPOŁECZNEJ- jako równorzędny partner istniejącego partnerstwa  na rzecz ożywienia gospodarczego

 1. 3. „KONSORCJUM” PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH – jeśli takie powstaną

 1. 4. FUNDUSZ PORĘCZENIOWY

 1. 5. KLAUZULE SPOŁECZNE (zgodnie z  PZP) – zastosowanie w praktyce

 1. 6. AKCJA ŚWIADOMOŚCIOWA SKIEROWANA DO SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ DOT. EKONOMII SPOŁECZNEJ

 

W załączniku  zamieszczamy kilka pytań, na które odpowiedział każdy z uczestników warsztatów. Zachęcamy, by każdy z Państwa spróbował na nie odpowiedzieć. Być może okaże się, że Państwo również dostrzegacie potrzebę włączenia się w działania na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w naszym mieście. Jeśli tak, serdecznie zapraszamy do współpracy. Może ona polegać na włączeniu się w pracę przy tworzeniu Skarżyskiego Modelu Ekonomii Społecznej, tworzeniu/ pomocy przy powstawaniu nowych podmiotów ekonomii społecznej, udziale w pracach Partnerstwa Lokalnego, lub po prostu- na rozważeniu możliwości korzystania z usług podmiotów ekonomii społecznej, takich jak Centrum Integracji Społecznej, a w przyszłości, mamy nadzieję, spółdzielni socjalnych. To bardzo ważny krok do ich rozwoju i bytu na rynku.

Każda sugestia i opinia jest dla nas bardzo cenna. Będzie nam miło, jeśli zdecydują się Państwo odesłać nam swoje odpowiedzi na nasz adres mailowy: poczta@cis- skarzysko.pl

Agnieszka Perkowska


Załącznik - do pobrania (pdf)

 

 

„Wiedza- działanie- sukces”: warsztat 2

30 października w ramach projektu „Dobry pomysł” dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich odbyły się kolejne z cyklu warsztatów „Wiedza- działanie- sukces”.
Tym razem środek ciężkości stanowiło zagadnienie partnerstwa trójsektorowego jako warunku niezbędnego do rozwoju ekonomii społecznej w naszym powiecie.

Przebieg spotkania:

 1. 1. Trójsektorowe partnerstwo lokalne jako warunek sine qua non rozwoju ES w powiecie skarżyskim – prezentacja, grupowe zajęcia warsztatowe – prowadzenie – pani  Monika Różycka – Górska - koordynator Lubelskiego Partnerstwa Publiczno-Społecznego, Miejski Urząd Pracy w Lublinie.
 2. Analiza SWOT- ekonomia społeczna w powiecie skarżyskim- dyskusja.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją oraz galerią zdjęć ze spotkania. 
Kolejny warsztat już 8 listopada 2012r. o godz. 16.00. Liczymy na Państwa obecność.

Agnieszka Perkowska

Prezentacja  do pobrania

 

Opublikowano: 24.10.2012

 

Ostatnie z cyklu warsztatów „Przedsiębiorczość dla żółtodziobów”.

18 i 19 października odbyły się już ostatnie z cyklu „Przedsiębiorczość dla żółtodziobów” zajęcia z zakresu przedsiębiorczości i spółdzielczości socjalnej. Tym razem uczestnicy i uczestniczki Centrum Integracji Społecznej
pod okiem specjalistki- Pani Bożeny Podleśnej- radcy prawnego, ekspertki ds. ekonomii społecznej, zgłębiali tajniki przygotowywania dokumentów i spotkania założycielskiego spółdzielni socjalnej.

Bardzo ważnym elementem warsztatów było zapoznanie uczestników z możliwymi formami  pozyskiwania środków finansowych, zarówno zwrotnych jak i bezzwrotnych na działalność spółdzielni. Trzeba bowiem wziąć pod uwagę, że dotacja na utworzenie spółdzielni socjalnej i ewentualne wsparcie pomostowe są tylko bazą, która pozwala budować nową jakość. Natomiast już od początku działalności warto ubiegać się o dodatkowe środki,
by wciąż wzbogacać swoją ofertę i zapewnić stabilny byt nowo powstałej spółdzielni socjalnej.

Ponadto omówione zostały kluczowe zagadnienia z zakresu prawa pracy, m.in. rodzaje umów
(ze szczególnym uwzględnieniem spółdzielczej umowy o pracę), a także rozliczenia z ZUS i Urzędem Skarbowym.

W trakcie całego 60- godzinnego cyklu warsztatów osoby bezrobotne- aktualnie uczestnicy zajęć Centrum Integracji Społecznej, mieli okazję zapoznać się z podstawową wiedzą z zakresu przedsiębiorczości, ze szczególnym uwzględnieniem zakładania i prowadzenia spółdzielni socjalnych.

Mamy przekonanie, że zdobyta wiedza pozwoli naszym uczestnikom na rozważenie również takiej formy zatrudnienia. My ze swojej strony służymy radą i pomocą. Życzymy powodzenia.

Agnieszka Perkowska

 

Warsztaty  „Wiedza- działanie- sukces”.

18 października w ramach projektu „Dobry pomysł” dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich odbył się kolejny z cyklu warsztatów „Wiedza- działanie- sukces” adresowany do przedstawicieli NGO, samorządów lokalnych, JST, PUP oraz biznesu z terenu powiatu. Zapraszamy do zapoznania się z materiałem roboczym zaprezentowanym w załącznikach:

załącznik  1 - Czym jest ekonomia społeczna ?

załącznik  2 - Dlaczego upadła spółdzielnia socjalna „Centrum Rodzinie” – uwagi Kseni Kosakowskiej.

 

Przebieg spotkania:

 1. Zaprezentowanie idei projektu „Dobry pomysł” wraz z omówieniem wiodących działań zmierzających do osiągnięcia planowanego celu głównego: wzmocnienia znaczenia ES, a w szczególność SS jako narzędzia tworzenia nowych miejsc pracy w powiecie skarżyskim – Karolina Gałczyńska-Szymczyk, Lidia Ligór.
 2. Próba zdefiniowania pojęcia „ekonomia społeczna” z perspektywy uczestników – dyskusja, wymiana poglądów, opinii.
 3. 3. Praktyczne aspekty zakładania i prowadzenia spółdzielni socjalnej – prezentacja – prezes- likwidator Spółdzielni Socjalnej „Centrum Rodzinie”-  Ksenia Kosakowska.
 4. 4. Prezentacja wstępnych wyników badań ankietowych dot. poziomu wiedzy, opinii, barier ograniczających rozwój i trwałość podmiotów ES w powiecie, a także możliwości i szans w tym zakresie - Lidia Ligór.
 5. 5. „Formy prawne przedsiębiorstw społecznych w Polsce”– prezentacja– wykład -  Bożena Podleśna-radca prawny, ekspertka ds. ekonomii społecznej.
 6. 6. Ustalenie formy i terminów dalszej współpracy.

 

Agnieszka Perkowska

UWAGA! ZMIANA TERMINU KOLEJNEGO SPOTKANIA!!!

Kolejny warsztat odbędzie się 30 października 2012r. o godz. 12.00
w siedzibie Centrum Integracji Społecznej, ul. B. Prusa 3a.

Załącznik 1

Czym jest ekonomia społeczna ?

- niekomercyjne działania;

- działanie w środowisku lokalnym;

- przedsiębiorstwo społeczne;

- Centrum Integracji Społecznej;

- wypełnienie roli państwa (luki, brak zabezpieczenia);

- ekonomia społeczna- priorytet społeczny, a dopiero później ekonomia;

- możliwość utworzenia spółdzielni socjalnej;

- szansa/ narzędzie dla wykluczonych, wspólna praca nad usamodzielnieniem się (pozwala zmienić postawy osób- klientów OPS);

- inwestycja w niewykorzystane zasoby ludzkie;

- ekonomia społeczna- ludzka twarz ekonomii, forma wsparcia dla wykluczonych, człowiek na pierwszym miejscu;

- normalny zakład pracy;

- nowe stanowiska pracy;

- zysk jest ważny- kluczowy, niezbędny dla rozwoju;

- miejsca/ stanowiska pracy;

- pomoc dla niezaradnych zawodowo/ społecznie;

- działanie stowarzyszeń- oddziaływanie na społeczeństwo (pomoc/ nie zysk!)

- pomaganie z zarabianiu;

- wędka nie ryba, by potwierdzić swoją wartość;

- przygotowanie osób wykluczonych do otwartego rynku pracy;

- współpraca;

- pozyskanie kandydatów na potencjalnych pracowników dla przedsiębiorców. Przedsiębiorca ma z tego korzyść!!!

- aktywizacja osób bezrobotnych na rynku pracy;

- motywacja do działania.

 

Załącznik  2

Dlaczego upadła spółdzielnia socjalna „Centrum Rodzinie” – uwagi Kseni Kosakowskiej.

 

- brak wiedzy, jak prowadzić ten biznes;

- problemy personalne w zespole;

- brak doświadczenia biznesowego;

- wysokie koszty utrzymania (osobowe, czynsz…);

- brak zleceń stałych, odbiorców usług (brak rozeznania rynku?);

 

 

„…Gdybym miała jeszcze raz założyć taki podmiot, to … wiedziałabym, jak to zrobić”

Ksenia Kosakowska

(ostatnie zdanie wystąpienia)

 

Opublikowano: 11.10.2012

 

Wizyta studyjna w ramach projektu „Dobry pomysł”

 

5 października w ramach projektu „Dobry pomysł” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich odbyła się wizyta studyjna do Lublina. Celem wyjazdu było zapoznanie uczestników wizyty studyjnej: przedstawicieli samorządu, organizacji pozarządowych, biznesu i uczestników CIS, z przykładami dobrych praktyk w zakresie ekonomii społecznej i tworzenia partnerstw lokalnych.

Program był bardzo bogaty: pierwsze kroki skierowaliśmy do Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej, gdzie zostaliśmy bardzo miło przyjęci. Pani Dyrektor Małgorzata Paprota opowiedziała nam o tym, jak powstawał ZAZ. Mieliśmy okazję zobaczyć „od kuchni” pracę osób niepełnosprawnych, które są tam zatrudnione. To niewiarygodne, że w ciągu niespełna 6 lat istnienia na rynku zakład zbudował sobie tak silną pozycję na rynku.

PZAZ w Łęcznej mieści sie w budynku Szpitala Powiatowego. Zatrudnia 70 osób,
z czego 2/3 stanowią osoby z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Zakład prowadzi działalność gastronomiczną, każdego dnia przygotowuje posiłki dla pacjentów szpitala, zakładów opiekuńczo- leczniczych, szkół i innych placówek. Dodatkową formą działalności jest organizacja bankietów i uroczystości rodzinnych na terenie zakładu. Mieliśmy tez okazję zobaczyć barek prowadzony przez PZAZ.

Równocześnie z pracą zawodową wobec niepełnosprawnych pracowników prowadzona jest rehabilitacja zawodowa, medyczna i społeczna.

Kolejnym miejscem, które odwiedziliśmy było Stowarzyszeniu EMAUS w Krężnicy Jarej, które prowadzi przedsiębiorstwo społeczne i spółdzielnię socjalną. Tam czekał na nas Pan Prezes- Zbigniew Drążkowski- prawdziwy człowiek z pasją pomagania.

W ramach Fundacji „Między nami” stworzył on Powiatowy Ośrodek Wsparcia, którego celem jest wszechstronne wsparcie osób  zagrożonych wykluczeniem społecznym, uzależnionych od alkoholu, niepełnosprawnych intelektualnie, pozbawionych jednocześnie oparcia w środowisku rodzinnym, bezdomnych bądź pozostających w skrajnym ubóstwie. Jego uczestnicy tworzą wspólnotę życia i pracy zamieszkując w budynkach mieszkalnych Fundacji. Równocześnie podejmują starania, by samodzielnie zarobić na swoje utrzymanie. Dlatego od początków swojego istnienia podejmują się różnych prac: aktualnie oferta jest bardzo bogata i skupia się wokół wykonywania przystanków autobusowych, koszy, ławek, różnego rodzaju wyrobów stolarskich.

Pan Prezes opowiedział nam o tym, w jaki sposób zrodził się pomysł powstania wspólnoty
i o niełatwych początkach funkcjonowania. Ale dał też nadzieję, a przede wszystkim przykład, że jeśli tylko bardzo chcemy zmienić swoje życie- to nie ma takich czynników, które mogłyby stanąć nam
na przeszkodzie.

Tak podbudowani, pojechaliśmy do Lublina, do Zakładu Aktywności Zawodowej prowadzonego przez Stowarzyszenie Misericordia. Tam spotkaliśmy wyjątkowych ludzi, którzy udowodnili nam,
że partnerstwo lokalne jest możliwe, wystarczy, że spotkają się ludzie z inicjatywą i zechcą wspólnie podjąć starania na rzecz rozwoju społeczności lokalnej, osiągając przy tym efekt znacznie lepszy i spektakularny niż każdy z tych podmiotów mógłby osiągnąć działając indywidualnie.

W trakcie ciekawych prezentacji przybliżono nam ideę partnerstwa lokalnego oraz początki jego funkcjonowania w Lublinie. Działalność Lubelskiego Partnerstwa Publiczno-Społecznego ma na celu budowanie trwałego partnerstwa pomiędzy administracją publiczną, lokalnymi przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi oraz mieszkańcami społeczności lokalnej na rzecz poprawy sytuacji na rynku pracy. Bazą jest współpraca, która pomaga zbadać i zdefiniować lokalne problemy, by następnie wygenerować skuteczne sposoby ich rozwiązywania. Sukcesem Lubelskiego Partnerstwa Publiczno-Społecznego jest fakt, że na chwilę obecną zrzesza już 35 instytucji, organizacji i firm i podejmuje wciąż nowe inicjatywy na rzecz rozwoju lokalnego.

Na temat działalności Lubelskiego Partnerstwa na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej opowiedział Pan Wojciech Bylicki- Prezes Bractwa Miłosierdzia im. Św. Brata Alberta. W ramach organizacji prowadzonych jest szereg działań dla społeczności lokalnej: kuchnia, Ośrodek Wsparcia dla Osób Bezdomnych, Ośrodek Aktywizacji Społecznej i Zawodowej, Punkt Konsultacyjny Ekonomii Społecznej oraz Przedsiębiorstwo Społeczne „ProBono” Sp. z o.o

 

Kluczową była dla nas prezentacja Pana Wiesława Wójcika- prezesa świetnie prosperującej
już od 5 lat Lubelskiej Spółdzielni Socjalnej „KOZIOŁEK”. Temat ten jest bliski nam wszystkim z uwagi na to, że spółdzielczość socjalna w naszym mieście wciąż jeszcze raczkuje. Ponadto działalność „Koziołka” jest tak bliska profilowi działalności, jaką prowadzi CIS w ramach reintegracji zawodowej, że może być dla nas bezpośrednim przykładem, wskazać na szanse i zagrożenia, a jej członkowie mogą służyć radą
i pomocą.

Na końcu gospodarz miejsca- Pan Dyrektor Arkadiusz Sadowski- opowiedział o działalności Zakładu Aktywności Zawodowej przy Stowarzyszeniu Misericordia. Tu, podobnie jak w Łęcznej, zatrudnione są osoby niepełnosprawne, część z nich stanowią osoby chore psychicznie. Tłem do bardzo ciekawej prezentacji był pyszny i elegancko podany obiad przygotowany przez pracowników ZAZ. Duże wrażenie zrobiły na nas również pomieszczenia „Santiago Café”, bo tak nazywa się to urocze miejsce,
w którym mieliśmy okazję gościć.

Po tak intensywnym dniu przyszedł czas na chwilę wytchnienia. Na uczestników wizyty studyjnej czekała miła niespodzianka: pod okiem przewodnika zwiedzaliśmy lubelskie Stare Miasto. Poznaliśmy wiele ciekawych historii i opowieści, których nie znajdziemy w oficjalnych przewodnikach.

Tak udany wyjazd nie byłby możliwy, gdyby nie organizacja i życzliwa opieka p. Moniki Różyckiej- Górskiej, która już wcześniej prowadziła zajęcia z zakresu przedsiębiorczości i spółdzielczości socjalnej
dla uczestników Centrum Integracji Społecznej. Teraz towarzyszyła nam w poznawaniu praktycznej twarzy ekonomii społecznej. Dziękujemy!

 

Agnieszka Perkowska

 

 

 

Opublikowano: 09.10.2012

 

Stowarzyszenie im. Stanisława Staszica oraz Centrum Integracji Społecznej zapraszają do udziału w cyklu warsztatów roboczych pod nazwą "Wiedza-działanie-sukces".

W ramach warsztatów, poprzez zintegrowanie inicjatyw lokalnych podejmowanych w ostatnich latach na rzecz ekonomii społecznej (ES), w oparciu o zasoby i doświadczenie lokalnych instytucji i organizacji, chcemy wspólnie z ich twórcami, wypracować - SKARŻYSKI MODEL EKONOMII SPOLECZNEJ , opisujący system wsparcia szkoleniowo-doradczego, informacji, oraz partnerstwa międzysektorowego. Docelowo model ten ma służyć jako narzędzie do trwałego zastosowania rozwiązań ES w powiecie skarżyskim, gdzie bezrobocie jest najwyższe w województwie, gdzie wciąż za mało jest podmiotów  ES, a po wyczerpaniu środków unijnych - brak jest pomysłu na zapewnienie ciągłości działania podmiotom już funkcjonującym.

Zaproszenie do udziału w warsztatach kierujemy do przedstawicieli NGO, samorządów lokalnych, JST, PUP, oraz biznesu z terenu powiatu, ale przede wszystkim do osób z różnych środowisk, mających odmienne punkty wiedzenia, dostrzegających różne potrzeby, zaangażowanych w działalność społeczną lub/i realizację projektów dotyczących ES, mających motywację do wdrożenia trwałych rozwiązań w tym zakresie w naszej lokalnej rzeczywistości.

Warsztaty te są kolejnym etapem projektu  „Dobry pomysł”, dofinansowanego ze środków FIO. Więcej informacji na temat projektu znajdziecie Państwo na stronie www.cis-skarzysko.pl, oraz www.staszic.skar.pl.

Zgodnie z założeniami projektu Skarżyski Model Ekonomii Społecznej zostanie opisany w publikacji
i upowszechnionej podczas konferencji podsumowującej projekt,  w dniu 14 grudnia 2012 roku.

Mamy nadzieję, że Skarżyski Model Ekonomii Społecznej stanowić będzie praktyczne narzędzie, dzięki któremu uda nam się powołać w naszym powiecie przedsiębiorstwa społeczne, służące całej społeczności

Do zaproszenia dołączamy harmonogram warsztatów wraz z podejmowanymi tematami oraz terminami spotkań. Na wszelkie pytania chętnie odpowiemy osobiście (codziennie w siedzibie CIS w godzinach 7.30-15.30), telefonicznie -41 25 23 240, lub mailowo: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Warsztaty będą miały formę otwartą, roboczą dlatego bardziej niż potwierdzenia obecności oczekujemy żywej obecności.

HARMONOGRAM  CYKLU WARSZTATÓW ROBOCZYCH

"WIEDZA – DZIAŁANIE - SUKCES"

18 października 2012 r. (czwartek) w godzinach 16.00-19.00

v  Prezentacja celów i założeń projektu „Dobry pomysł”

v  Prezentacja dorobku lokalnych instytucji /organizacji w zakresie ES (m.in. CIS, KIS, Akademia Przedsiębiorczości, PAKD, Stowarzyszenie im. Stanisława Staszica, PKPS, PUP itp.)

v  Prezentacja – wykład – „Formy prawne przedsiębiorstw społecznych w Polsce” – prowadzenie pani Bożena Podleśna-radca prawny-ekspert ds. ekonomii społecznej

30 października 2012 r. (wtorek) w godzinach 12.00-15.00

v  Trójsektorowe partnerstwo lokalne jako warunek sine qua non rozwoju ES w powiecie skarżyskim –

prezentacja, zajęcia warsztatowe – prowadzenie – pani  Monika Różycka – Górska - koordynator Lubelskiego Partnerstwa Publiczno-Społecznego, Miejski Urząd Pracy w Lublinie.

v  Prezentacja wyników badania kwestionariuszowego przeprowadzonego na terenie powiatu, stanowiących materiał badawczy wykorzystany do tworzenia Skarżyskiego Modelu ES

v  Analiza SWOT – ES w powiecie skarżyskim – część I

v  Warsztaty robocze – koncepcja Skarżyskiego Modelu Ekonomii Społecznej – cz. I

8 listopada  2012 r. (czwartek) w godzinach 16.00-19.00

v  Analiza SWOT – ES w powiecie skarżyskim – część II

v  Warsztaty robocze – koncepcja Skarżyskiego Modelu Ekonomii Społecznej – cz. II

15 listopada  2012 r. (czwartek) w godzinach 16.00-19.00

v  Warsztaty robocze – koncepcja Skarżyskiego Modelu Ekonomii Społecznej – cz. III

29  listopada  2012 r. (czwartek) w godzinach 16.00-19.00

v Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej prezentacja, dyskusja – prowadzenie pani Marzena Okła-Drewnowicz – poseł na Sejm RP

v  Warsztaty robocze – koncepcja Skarżyskiego Modelu Ekonomii Społecznej – cz. IV – podsumowanie – konsultacje dotyczące formy publikacji Modelu oraz przebiegu konferencji podsumowującej projekt

W dniu 17 grudnia 2012  odbędzie  konferencja podsumowująca projekt połączona z obchodami Dnia Wolontariusza
z udziałem uczestników projektu jak i zaproszonych gości.

W programie konferencji zaplanowano przede wszystkim prezentację SKARŻYSKIEGO MODELU EKONOMII SPOŁECZNEJ i upowszechnienie go w wydanej publikacji.

 

Opublikowano: 27.09.2012

 

Stowarzyszenie im. S. Staszica w Skarżysku-Kam. i Centrum Integracji Społecznej realizują partnerski projekt  „Dobry pomysł”, dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Projekt zakłada wypracowanie i wdrożenie rozwiązań, jakie daje ekonomia społeczna, przy wykorzystaniu istniejącego już potencjału, a jednocześnie przy wzbogaceniu go o nowe formy, które będą wykorzystywane w codziennej praktyce i akceptowane przez lokalną społeczność. Podstawą działań jest współpraca przedstawicieli różnych środowisk: organizacji pozarządowych, samorządów lokalnych, JST, PUP, biznesu oraz osób pozostających bez pracy.
Udzielenie odpowiedzi na niżej przedstawione pytania posłuży uzyskaniu materiału badawczego, który zostanie wykorzystany do tworzenia  Skarżyskiego Modelu Ekonomii Społecznej.


Bardzo dziękujemy za pomoc i współpracę


Ankieta dla wolontariuszy - pobierz ankietę


Ankieta dla bezrobotnych - pobierz ankietę


Ankieta dla przedsiębiorców - pobierz ankietę


Ankieta dla urzędników i przedstawicieli NGO - pobierz ankietę

 

 

Opublikowano: 07.09.2012

Kolejne zajęcia z zakresu przedsiębiorczości za nami!

To już kolejne z cyklu zajęć „Przedsiębiorczość dla żółtodziobów” realizowanego w ramach projektu
„Dobry pomysł”. Tym razem osoby bezrobotne poznawały tajniki sporządzania biznesplanu: w tym planu organizacyjnego, marketingowego i finansowego. Trenerką była Pani Krystyna Targońska- kierowniczka lubartowskiego oddziału Lubelskiej Fundacji Rozwoju, osoba z dużym doświadczeniem w przedmiotowym temacie.

W trakcie 2- dniowych warsztatów uczestnicy i uczestniczki tworzyli bazę pomysłów na własną działalność gospodarczą/ spółdzielnię socjalną, badali lokalne potrzeby, mocne i słabe strony swojego pomysłu, a także szanse
i zagrożenia, jakie mogą się wiązać z wybraną przez siebie branżą (tzw. analiza SWOT).  Następnie analizowano, jakie koszty prowadzenia działalności należy przewidzieć w biznesplanie.

Dużo czasu poświęcono również na omówienie możliwych źródeł dofinansowania do prowadzenia ww. form działalności, bieżących przepisów prawa i tych, które w najbliższej przyszłości mają ulec zmianie (m.in. dotyczących składek na ubezpieczenie zdrowotne).

Już niebawem odbędą się kolejne warsztaty oraz wizyta studyjna. Mamy nadzieję, że działania te będą inspirujące dla naszych uczestników.

 

Agnieszka Perkowska

 

Opublikowano: 21.08.2012

 

W ramach zeszłotygodniowej akcji KINOPARK organizowanej przez grupę SABAT,a dokładniej w drugim dniu KINOPARKU wolontariusze z grupy SABAT mieli okazję wziąć udział w ćwiczeniu plenerowym w ramach cyklu edukacyjno-informacyjnego „AKTYWNI” zrealizowanego w partnerstwie ze stowarzyszeniem w ramach projektu Dobry Pomysł.

 

KINOPARK to coroczna  impreza  plenerowa,  zainicjowana i  współorganizowana przez młodzieżową grupę inicjatywną SABAT w ścisłej współpracy z MCK,  MOPS oraz wieloma innymi instytucjami i organizacjami. Jest to impreza, która po pięciu latach na dobre zakorzeniła się w wakacyjnym pejzażu naszego miasta.


Młodzi SABATOWCY to potencjał, w który warto inwestować i którego nie wolno zaprzepaścić. To oni bowiem budują partnerstwo, bez którego społeczność lokalna nie ma szansy na rozwój, a podmioty takie jak CIS nie mają racji bytu.  Dlatego założeniem projektu „DOBRY POMYSŁ” jest między innymi podniesienie wiedzy i świadomości wśród wolontariuszy na temat szans jakie daje ekonomia społeczna. W drugim dniu KINOPARKU wolontariusze z grupy SABAT mieli okazję wziąć udział w ćwiczeniu plenerowym w ramach cyklu edukacyjno-informacyjnego „AKTYWNI”. Ćwiczenie pokazało dobitnie, że współpraca pozwala rozwiązywać nierozwiązywalne problemy oraz to, że SABAT o tym wie !!!

 

 

Zarówno wolontariusze jak i wszyscy mieszkańcy miasta,  którzy zdecydowali się tego dnia zajrzeć do KINOPARKU mieli okazję zapoznać się z działalnością i ofertą CIS – jednego z dwóch działających w mieście podmiotów działających w obszarze  ekonomii społecznej, na plenerowej ekspozycji

 

Warsztaty edukacyjne w ramach cyklu „PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ DLA ŻÓŁTODZIOBÓW”

 

W dniach 16-17 sierpnia 2012 roku w Centrum Integracji Społecznej odbyły się kolejne  dwa moduły warsztatów edukacyjnych w ramach cyklu „PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ DLA ŻÓŁTODZIOBÓW”.  Zajęcia są adresowane do uczestniczek i uczestników CIS i mają na celu zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do założenia i prowadzenia własnej firmy w szczególności spółdzielni socjalnej, a przede wszystkim zainspirowanie do tego typu działalności. Podczas warsztatów prowadzonych przez Monikę Różycką-Górską – ekspertkę ds. ekonomii społecznej, aktywnie wdrażającą ideę partnerstwa na terenie miasta Lublin – uczestnicy zapoznali się z założeniami ekonomii społecznej, podstawowymi zagadnieniami formalno-prawnymi oraz mieli szansę zdiagnozować własne kompetencje i umiejętności przedsiębiorcze. Stworzyli także bazę pomysłów na wspólną działalność. Kolejne warsztaty z cyklu już we wrześniu.

 


Zajęcia realizowane są w ramach projektu „DOBRY POMYSŁ” w partnerstwie ze Stowarzyszeniem im. Stanisława Staszica ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

,,Twoją szansą  spółdzielnie socjalne’’

 

Projekt realizowany przez Podkarpacką Agencję Konsultingowo Doradczą  Sp. z o.o. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem im. Stanisława Staszica na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego  w Kielcach nr UDA-POKL 07.02.02-26-014/11-00 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Priorytet VII. Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wspieranie sektora ekonomii społecznej. Poddziałanie 7.2.2. Wsparcie ekonomii społecznej. Projekt  współfinansowany przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany  od 01.05 2012 do 30.11.2013r.

Celem głównym projektu jest poprawa dostępu do zatrudnienia 25 osób ( w tym 17 kobiet) poprzez rozwój  w latach 2012-2013 spółdzielczości socjalnej, na terenie powiatu skarżyskiego i koneckiego .

Projekt również ma  na celu dostarczenie uczestnikom  wiedzy z zakresu zakładania, prowadzenia i funkcjonowania spółdzielni socjalnej poprzez cykl szkoleń , usługi doradcze , ułatwienie dostępu do rynku pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym poprzez udzielenie wsparcia finansowego na założenie spółdzielni socjalnej.

 

Uczestnicy projektu

Projekt skierowany jest  do 25 niezatrudnionych osób fizycznych w wieku aktywności zawodowej  (w tym co najmniej 17 kobiet), zainteresowanych założeniem spółdzielni socjalnej, spełniających kryteria wymienione w ustawie o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. 2006.nr 94 poz. 651 z póz. zm.).Preferowana grupa wsparcia w ramach projektu:

-  kobiety,

-  osoby bezrobotne w tym długotrwale bezrobotne,

-  osoby  nieaktywne  zawodowo,

-  osoby niepełnosprawne,

- osoby z terenów wiejskich.

 

Przewidywane wsparcie

I. Wsparcie szkoleniowo doradcze ( indywidualne i grupowe) umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia spółdzielni socjalnej.

1. Opracowanie indywidualnego programu (IP) dla każdego uczestnika projektu .

2. Szkolenie ,, Zakładanie i prowadzenie spółdzielni socjalnej” składające się z dwóch modułów:

v  ,,Ekonomia społeczna w praktyce’’ (14 godz.) Tematyka: Ogólna prezentacja możliwości funkcjonowania w sektorze ekonomii społecznej, przedstawienie korzyści i zagrożeń, współpraca zespołowa, role grupowe, prezentacja działających Spółdzielni socjalnych, ścieżka zakładania. Jednym z elementów szkolenia będzie prezentacja przeprowadzona przez przedstawiciela założonej przez PAKD ,,Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej Centrum Rodzinie’’ pt. Nasza droga do spółdzielni

v  „ABC przedsiębiorczości’’ (35 godz.) Tematyka:  zasady prowadzenia działalności gospodarczej , prawa, obowiązki, rachunkowość, rozliczenia ZUS ,US, zarządzanie, marketing, promocja, biznes plany, analizy finansowe.

II. Wsparcie Finansowe dla dwóch grup.

 1. Możliwość uzyskania środków finansowych  do  wysokości 20 000  zł na każdego członka  spółdzielni socjalnej projektu niezbędnej do założenia Spółdzielni w 2012r.
 2. Wsparcie pomostowe podstawowe obejmuje:
  a)Wsparcie  pomostowe  podstawowe w wysokości  1500 zł dla każdego członka spółdzielni socjalnej.
  b)Indywidualne i grupowe doradztwo
 3. Wsparcie pomostowe przedłużone
  a)Wsparcie Finansowe przedłużone w wysokości 1500 zł dla każdego członka spółdzielni socjalnej.
  b)Indywidualne doradztwo

Uczestnicy projektu otrzymują wyposażenie indywidualne i materiały szkoleniowo-doradcze. Dojeżdżający na szkolenia i doradztwo otrzymują zwrot kosztów dojazdu

 

 

 

Projekt FIO - "Dobry pomysł"

 

W czerwcu 2012 roku Stowarzyszenie im. Stanisława Staszica rozpoczęło realizację projektu "Dobry pomysł" w ramach Programu Operacyjnego - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Projekt "Dobry pomysł" dotyczy trwałego zastosowania rozwiązań ekonomii społecznej(ES)
w powiecie skarżyskim, gdzie bezrobocie jest najwyższe w województwie, gdzie wciąż za mało jest podmiotów ES, a po wyczerpaniu środków unijnych - brak jest pomysłu na zapewnienie ciągłości działania podmiotom ES już funkcjonującym. Zakładamy wykorzystanie istniejącego już potencjału w tym zakresie. Punktem wyjścia będzie szczegółowa analiza szans rozwoju/barier ograniczających rozwój i trwałość podmiotów ES w powiecie.
Adresatami projektu są: bezrobotni, przedstawiciele NGO,samorządów lokalnych, JST, PUP, oraz biznesu z terenu powiatu, a także wolontariusze.
Poprzez zintegrowanie inicjatyw lokalnych podejmowanych w ostatnich latach na rzecz ES chcemy wspólnie z ich twórcami, w ramach cyklu warsztatów dla animatorów/liderów ES, wypracować - SKARŻYSKI MODEL ES, opisujący system wsparcia szkoleniowo-doradczego, informacji, oraz partnerstwa międzysektorowego.
Z kolei bezrobotni uczestnicy w ramach cyklu warsztatów edukacyjnych zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne do założenia/prowadzenia spółdzielni socjalnej (SS).
Uczestnicy projektu podczas wizyty studyjnej znajdą inspirację w działaniach sprawdzonych w innych gminach. Program edukacyjno-informacyjny "Aktywni" pozwoli dotrzeć z informacją nt wartości i atrakcyjności ES do wolontariuszy zaangażowanych w realizację inicjatyw lokalnych. Do całej społeczności lokalnej skierowane będą działania informacyjne w lokalnych mediach, na stronie www, które umożliwią przekonanie szerszej społeczności lokalnej do zasadności rozwiązań ES.

 

Po więcej informacji dotyczących projektu jak i samej ekonomii społecznej zapraszamy do zakładki "Projekt FIO"

 

Opublikowano: 16.01.2012r.

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie §  3 ustęp 3 Regulaminu uczestnictwa w projekcie ,, Twoją szansą wyższe kwalifikacje III edycja” zamyka się listę zgłoszeń na kurs  ,,Prawo jazdy kat. C, C + E, ADR podstawowy + cysterny” ze względu na przekroczenie 50% planowanych miejsc szkoleniowych.

 

 

 

Koordynator Projektu

Opublikowano: 15.12.2011r.

Jesteś osobą pracującą i chcesz zdobyć nowe kwalifikacje?

Weź udział w projekcie

„Twoją szansą wyższe kwalifikacje III edycja”

realizowanym przez Podkarpacką Agencję Konsultingowo – Doradczą Sp. z o.o.

Oferujemy w ramach I tury  projektu bezpłatne szkolenia

zawodowe w następujących  terminach:

Księgowość komputerowa z elementami kadr i płac w małej i średniej firmie

02.2012 – 08.2012 ;


Kierowcy C, C + E , ADR + cysterny

03.2012 – 08.2012 ;


Operator koparko– ładowarki

03.2012 -10.2012 ;


Magazynier zaopatrzeniowiec operator wózka widłowego

04.2012 - 10.2012 ;

Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B.

04.2012 – 10.2012 ;


Pilarz, drwal , operator pilarek spalinowych i pielęgnacja drzew

05.2012 - 07.2012 ; 

Kurs kierowców kat. D po B.

05.2012 -  08.2012 ;

Kurs kierowców kat. D po C.

05.2012 -  08.2012 ;

Operator koparki jednonaczyniowej III klasa

05.2012 -  09.2012 ;

Szkolenia skierowane są do  osób dorosłych pracujących, z co najwyżej średnim wykształceniem zamieszkałych 
w powiatach: skarżyskim, koneckim i starachowickim.

Szczegółowe informacje:
Biura projektu czynne w godzinach od 11.30 do 17.00

W  Skarżysku – Kamiennej ul. Fałata  18 tel. 41-31-44-476

W Starachowicach  ul. Radomska 29 pok. 112 tel. 792-382-629,

W Końskich ul. Warszawska 24 pok.100 i 101tel: 798-213-948
Dodatkowe informacje na stronie: www.tswk3.pakd.pl oraz www.staszic.skar.pl

 

Opublikowano 01.09.2011

Stowarzyszeniem im. Stanisława Staszica w Skarżysku-Kamiennej

w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Gminy
Skarżysko Kościelne „Grom”

 

ZAPRASZA DO WZIĘCIA UDZIAŁU W PROJEKCIE

,,Komputer twoją szansą’’

 

PROJEKT SKIEROWANY JEST  DO OSÓB:

- zamieszkałych  na terenie  gminy Skarżysko Kościelne

-      w wieku 50 - 64 lat

-      bezrobotnych  w tym długotrwale

-      nieaktywnych zawodowo

OFERUJEMY :

 

-     BEZPŁATNE SZKOLENIA I ZAJĘCIA:

,,Szkolenie z zakresu obsługi komputera oraz Internetu

planowany termin: 10.2011 – 12.2011,

,,Trening umiejętności społecznych” oraz zajęcia z Ekonomii Społecznej
i Spółdzielczości
Socjalnej planowany termin: 10.2010 – 11.2011

Uczestnikom szkoleń zapewniamy:

Catering, bezpłatne materiały szkoleniowe.

ZAPISY I SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:

Biuro Projektu

ul.  1 Maja 105

26-110 Skarżysko-Kamienna

Czynne poniedziałek – piątek w godz. 16.00-18.00

tel.  518 174 513

Punkt informacyjny

ul. Kolonia 7

26-115 Skarżysko Kościelne

tel.  518 174 513

Strona www.staszic.skar.pl

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

.